👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 9B (kött) ver 2

Skapad 2018-05-04 09:03 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Hur kan du påverka andra människors användande av kött?

Innehåll

Arbetets innehåll

Ni kommer under våren att arbeta med hållbar utveckling med inriktning mot kött.

Ni har möjlighet att arbeta enskilt, två och två eller i grupp om tre.

Varje grupp kommer att vara självgående och ha ett eget arbetsområde.

Frågeställningen är: Hur kan jag påverka andra människors användande av kött?

I uppgiften ingår att genom ett projekt försöka förändra andra människors användande av kött i samhället.

Ta reda på hur situationen ser ut idag och vad som behöver förändras.

Redovisning

  • Ni skall enskilt lämna in en loggbok som visar på vad ni arbetat med på varje lektion (No)
  • Det skall finnas en planering som visar ert upplägg för hela projektet (No)
  • Ni skall muntligt redovisa ert arbete (No)
  • Ni ska göra ett resonemang om informationen du använt och källornas trovärdighet och relevans (No)

 

Mål för arbetet

Fysik - Kemi - Biologi

Centrala innehållet

Kemi

  • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 

Fysik, Kemi och Biologi

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, kemi och biologi.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik, kemi och biologi.  
  • Människans påverkan på naturen och användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vd det innebär för hållbar utveckling.       
  • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling

E
C
A
Föra diskussion (bi, fy och ke)
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Hållbar utveckling (bi, fy och ke)
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och tekniken påverkar miljön visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och och tekniken påverkar miljön visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och tekniken påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Använda källor (bi, fy och ke)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör försök till källhänvisning.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör källhänvisning på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett väl fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör korrekt källhänvisning.
Källkritik (bi, fy och ke)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans