👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft vt18

Skapad 2018-05-04 09:14 i Provskola för ny inloggning Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Kemi
Arbete med luft och vatten.

Innehåll

Undervisningens innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om luft och vatten. 

Målen är:

 • att veta vad en vattenmolekyl består av.

 • att kunna beskriva vattnets olika former.

 • att känna till och kortfattat kunna beskriva vattnets kretslopp.

 • att känna till att vissa ämnen kan lösas i vatten.

 • att veta var vattnet i kranen kommer ifrån och vad som händer med avloppsvattnet.

 • att känna till vad luft är.

 • att känna till hur människan kan påverka vatten och luft.

 • att genomföra enkla experiment och att dokumentera resultaten. 
Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi ser på film om och vi läser tillsammans om vatten och luft. I par eller mindre grupp så diskuterar ni och förklarar olika begrepp. Vi gör gemensamma experiment för att testa vattnets och luftens olika egenskaper.
Vi besöker reningsverket. 
Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt test och en valfri redovisning (film,collage mm).

Bedömning

Vad bedöms?

Din förmåga att:

genomföra enkla experiment utifrån givna planeringar och att dokumentera resultaten.
 
Din kunskap om:

vattnets uppbyggnad, olika former och kretslopp 
luftens uppbyggnad
människans användande av vatten
människans påverkan på vatten och luft


Hur bedöms det? 

Du ska visa dina kunskaper/förmågor genom att:
delta aktivt på lektionerna
.
genomföra experiment utifrån givna planeringar och dokumentera resultaten.

skriftligt förhör och valfri redovisning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6