👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt prov

Skapad 2018-05-04 09:49 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Eleverna ska presentera sig själva och berätta om sin familj, skolan, fritiden, helgplaner m.m. Eleverna testas i hur väl de kan använda presens och futurum samt vilket ordomfång de har. Dessutom testas elevernas kunskaper i att samtala och föra en konversation framåt genom att provet avslutas med en dialog.

Matriser

M2
Muntligt prov

Uppnår ej kunskapskraven för E
E
C
A
Berättar om sin familj
Berättar om skolan
Fritiden
Helgen
Använder presens
Använder futurum
För samtalet framåt genom att ställa och svara på frågor