👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vampyrromaner

Skapad 2018-05-04 10:08 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vampyrromaner

Innehåll

 

Litteraturhistoria: tema vampyrromaner

 

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med litteraturhistoria, men ur ett lite annat perspektiv; fokus kommer nämligen att ligga på vampyrromanernas utveckling. Hur har vampyrer gestaltats i litteraturen genom tiderna? Var började allting, och hur har de blivit så populära som de är idag?

 

Målet med det här arbetsområdet är att ni utifrån en bok ni själva väljer inom temat ska presentera en analys (skriftligt eller muntligt) där ett antal frågor besvaras. Ni kommer att få stöd utifrån genomgångar, texter och annat material som presenteras under lektionerna.

 

Planering för arbetsområdet

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Uppgifter

19

Introduktion.

 

De första vampyrerna.

 

Text: Vampyren från Mykonos (J. P. de Tournefort)

Mer om vampyrer i folktron.

 

Text: Ingen dörr kan hålla dem ute.

 

Gmg analysuppg.

Linn tjänstledig

 

Gmg att skriva läsloggar. Saker att tänka på när man skriver analys.

 

Gleerups: a7852, a4391, a399, a6593

 

20

 

 

STUDIEDAG!

Romantiken. Vampyrer på 1700- och 1800-talet.

 

Text: The Vampyre (J. Polidori); Dracula (Bram Stoker).

Nutida vampyrer: 1900-talet och framåt.

 

Text: En vampyrs bekännelse (Ann Rice).

 

Gmg tema & motiv

 

21

Vampyrer i Norden.

 

Text: Vampyren (V. Rydberg)

 

 

EV

 

 

EV

Den här veckan bör du ha läst ungefär hälften av din bok. Du måste också börja skissa på din analys.

22

Repetition: hur man skriver källor och gör referenser i löpande text.

Läsa & skriva

Läsa & skriva

 

Möjlighet till muntliga presentationer.

 

23

Läsa & skriva

 

Möjlighet till muntliga presentationer.

Läsa & skriva

 

Deadline skriftlig analys!

Möjlighet till muntliga presentationer.

 

 

NATIONALDAGEN

Skriftlig analysuppgift lämnas in senast den 5/6!

24

Filmvisning

Filmvisning

Ev film. Lekar.

 

 

 

 

Kunskapskrav

 

Följande kunskapskrav testas under arbetsområdet:

 

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett

bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.

Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.

Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.

Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.

Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.

Du når ännu inte upp till målen för E

 

Bedömningsunderlag saknas

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.

 

Obs! Alla kunskapskrav testas inte för alla elever, då valet finns att göra analysen muntligt eller skriftligt!