👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hälsa Ängen

Skapad 2018-05-04 10:17 i Antistilla förskola Fristående förskolor
Förskola
I enlighet med Antistillas vision "en kropp och knopp i balans" belyses det som främjar hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Intention: 

Identitet, rörelseglädje och välbefinnande

Mål: 

 • att barnen ska uppleva rörelseglädje och utmanas i sin grovmotoriska utveckling,
 • att barnen ska få viss kunskap och medvetenhet om vissa av kroppens uppbyggnad samt dess funktioner,
 • att barnen ska få förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • att främja alla barns rätt till lek, vila och fritid.

Genomförande:

Att barnen själva får uppleva, känna och lyssna på sin egen kropps behov och olika uttryck.

Vad händer och hur känns det i kroppen och i knoppen när vi:

Rör på oss?

Leker?

Skrattar?

Äter?

Vilar?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016