👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 Åk 8 Sv Reportage En sekund i taget 8c LJ

Skapad 2018-05-04 11:26 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Alla har inte dött. Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva ett reportage där du skildrar Hedvigs liv efter familjens död. Du reser till gården för att intervjua Hedvig och skriva om hennes upplevelser. Du träffar också Ella för att få hennes syn på händelserna.

Det du är intresserad av är till exempel bakgrunden till hur de hamnade på gården, hur de gjort för att klara sig, vad de tänker kring sin tillvaro tillsammans, vad de tror framtiden kommer bära med sig och annat du finner intressant.

Följ instruktionerna för reportage-skrivande och författa din text. Tänk på att du måste utgå från boken och det du får reda på om Hedvig och Ella där.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig att skriva ett reportage.

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Vi går igenom vad som är typiskt för ett reportage
  • Vi läser olika slags reportage
  • Vi repeterar vad det innebär att skriva gestaltande

Bedömning

 

Du skriver  ett reportage med utgångspunkt i En sekund i taget.   

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift

 

Matriser

Sv
SKRIVA REPORTAGE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljö. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passande, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva det du ser och upplever Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.