👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetsomvandling - längd, vikt och volym

Skapad 2018-05-04 11:30 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vi jobbar med olika enheter och enhetsomvandlingar inom områdena längd, volym och vikt.
Grundskola 4 Matematik
Enhetsomvandling - längd, vikt och volym.

Innehåll

Syfte och mål

För att träna förmågorna nedan behöver du kunna:

 • läsa, förstå och tolka problem och kunna använda räknemetoder för att lösa dem
 • de enheter som tillhör respektive område längd, volym och vikt
 • omvandla mellan de olika enheterna inom respektive område
 • uppskatta ungefärliga mått gällande längd, volym och vikt
 • göra beräkningar med och mellan de olika enheterna inom respektive område
 • använda och samtala om matematiska begrepp som hör till området

Centralt innehåll

Mål

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar både enskilt, i grupp och i helklass.

Vi arbetar med praktiska övningar och material samt utomhus. 
Vi pratar om och löser matematiska problem.

Så här kommer kunskaperna att bedömas

Jag kommer kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

 • förstå och lösa problem som handlar om enheter och enhetsomvandling inom längd, volym och vikt
 • förstå sambandet mellan olika enheter inom ett och samma område
 • välja och använda lämpliga metoder vid problemlösning, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • använda dig av olika uttrycksformer såsom bilder, konkret material, matematiska symboler och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6