👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö - växters livscykel

Skapad 2018-05-04 11:43 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Följa en växts livscykel från frö till frö.
Grundskola 5 – 9 Biologi
Vi ska följa en växt från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och samspelet i naturen mellan växter och djur.

Innehåll

1. Beskrivning av arbetsområde

Följa en växts livscykel från frö till frö.

2. Mål för arbetsområde

Få kunskap om:

 • vem Carl von Linnè var.
 • hur man mäter en växts tillväxt och dokumenterar i ett diagram.
 • vad en växt behöver.
 • om en växts livscykel.
 • hur ett bisamhälle fungerar samt hur bin och blommor samspelar med varandra.
 • skörd och tröskning och avkastning.

3. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om vad växter behöver för att leva och om fotosyntesen.
 • berätta något om Carl von Linné.
 • berätta om en växts livscykel.
 • berätta något om ett bisamhälle och hur bin och blommor samspelar i naturen.

4. Undervisning

Du kommer att så och sköta om åkerkål  (Växtens livscykel). Du kommer att göra förutsägelser om dina frön och plantor, dokumentera med text och bild. Du kommer att mäta din växt och dokumentera. Du kommer att få lära dig om bisamhällen och honungstillverkning. Du kommer att få se film om frön och fröspridning. Du kommer att få lära dig om Carl von Linne. Vi kommer att prata om fotosyntesen. Du kommer att få göra undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9