👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 Teknik - Ballongbilen åk:4

Skapad 2018-05-04 12:07 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Teknik
Eleverna skall använda sina kunskaper i teknik och bygga en designad bil som drivs framåt med hjälp av en ballong. Arbetet sker i grupp.

Innehåll

Ballongbilen!

Syfte

Te

Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 

 

Konkretisering

ElEleverna kommer att delas in i arbetspar. Grupperna får alla samma uppgift, att bygga en bli som drivs med hjälp av endast 1 ballong.

    Bilen skall gå så långt som möjligt men den kommer också bedömas utifrån design.  Eleverna kommer att få ta del av några exempel för att få inspiration i sitt kommande bygge. Vi kommer även att lära oss om energiomvandlingar, friktion och tryck (pneumatik) detta för att bättre förstå oss på vad det är som händer kring bilen och hur kan vi påverka detta i vårt bygge.

Centralt innehåll

 • Te 4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Bedömning

Bedömning kommer ges på:

Ritningen som eleverna skapar själva med bild och text.

Logg/dokumentation under arbetsgången.

Hur väl eleverna visar hur de prövar och omprövar sina idéer.

Separat skriftlig/muntlig uppgift om hållbara konstruktioner och enkla tekniska föremål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6