👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2018-05-04 13:10 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Tillsammans med barnen kommer vi att plantera och blomskott för att sedan följa våra plantors utveckling från frö till fullvuxen växt. Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Innehåll

Bakgrund

Förståelse för vad växter behöver för att växa och dess ursprung.

Varje individ ska få uttrycka sina tankar om vad en växt behöver för att den ska växa. De ska själva få plantera frön och se vad som händer och berätta för pedagogerna vad fröet behöver för att växa.

Barnen skapa sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

Att ge barnen kunskap om att plantera växter.

 

 

 

Metod

Barnen kommer få plantera både enskilt och i grupp. I grupp kommer vi plantera frön. Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.

 

 

 

Dokumentation

Vi kommer att följa planteringen varje vecka för att se vad som händer med alla frön och blomskott.

 

Utvärdering

Genom Unikum följer vi upp och utvärderar hur arbetet har gått. Tillsammans på våra planerings-måndagar gör vi reflektioner över hur vi använt oss av våra verktyg och hur vi kan utveckla arbetet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016