👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys

Skapad 2018-05-04 13:57 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en litteraturanalys av den klassiska boken "Möss och Människor". Huvuddelen i din text ska vara en analyserande del där dina tankar kring innehållet och budskapet framkommer tydligt med ett anpassat språk. Ordet analys betyder "noggrannt granska och utvärdera".

Innehåll

 

Litteraturanalys av en skönlitterär klassiker: "Möss och Människor" av John Steinbeck

Tidsplan:
Genomgång av att skriva en litteraturanalys v 13 och lyssna gemensamt på kapitel 1. Kapitel 2 i grupp och svar på frågor.
Läsa kapitel 3-6 hemma v 14-17
Skriva anlysen v 18 och få resons 
Slutinlämning i Unikum v 19
Läs arbetsbeskrivningen och se elevexemplena som finns i classroom
Skriv ett kortfattat författarporträtt med källhänvisning.
 1. Vilket tidsperspektiv har texten? 
 2. Vilket berättarperspektiv har texten? Ge exempel från texten.
 3. Hur syns person- och miljöbeskrivningarna i texten? Finns de överhuvudtaget? Tar de stor plats? Vilken stämning ger beskrivningarna åt texten? Ge exempel från texten.
 4. Hur är språket i texten? Titta på meningslängd, ordval, synonymer, upprepningar, bildspråk, symboler. Vad ger språket för stämning till texten? Ge exempel från texten.
 5. Vilket tema har boken?
 6. Vilket/vilka budskap har texten? Budskapet är vad du tror författaren vill säga med sig text. Ge exempel från texten. 
 7. Hur har texten påverkats av författarens erfarenheter och det som hände i samhället när hen levde? Ge exempel på kännetecken från epoken och författarens erfarenheter som du kan hitta i texten.

Viktigt igenom din text att man märkar vad du anser om bokens innehåll.

 

 

Uppgifter

 • Litteraturanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Litteraturanalys

E
C
A
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva texter, skrivregler och anpassat språk till uppgiften
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter/gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.