👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2018-05-04 14:19 i Högadalsskolan Härryda
Broar
Grundskola 4 Teknik
Hur kan man bygga broar som inte rasar under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om broar?

 Vi ska lära om detta för att:
• förstå vad som gör konstruktioner stabila
• se problem och lösa dem
• kunna använda tekniska begrepp när vi samtalar

Arbetssätt

Du ska få diskutera hur några olika broar är uppbyggda och utformade.

Du ska få se film och bilder.

Du ska få göra egna konstruktioner där du tillämpar tekniker för att bygga stabilt.

Vad ska vi lära?

Beskriva och ge exempel på några hållfasta konstruktioner
Hur man kan bygga konstruktioner som är stabila och hållfasta med en begränsad mängd material

Elevinflytande

Du bestämmer hur du bygger dina broar för att de ska bli så hållfasta som möjligt utifrån det material som du får.

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

- identifiera problem och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Bedömning

Du ska:

beskriva och ge exempel på några hållfasta konstruktioner

tillsammans med en kamrat bygga en bro där du bidrar med idéer, prövar idéer och är aktiv på ett sätt som gör att arbetet går framåt.

beskriva vad det är som gör din konstruktion stabil och hållbar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6