👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2018-05-04 17:43 i Bjäre skola Båstad
På ett lekfullt sätt kommer vi att repetera Bornholmsmodellen och därmed utveckla din språkliga medvetenhet.
Grundskola F Svenska
I förskoleklassen lär vi oss om ljud, bokstäver och ord tillsammans med andra med fokus på ett praktiskt och lekfullt sätt.

Innehåll

Centralt innhåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

 • din förmåga att höra vilket ljud ett ord börjar på      t.ex. lego börjar på ljudet l,
 • din förmåga att dela upp ord i ljud                           t.ex. lego = l-e-g-o,
 • din förmåga att föra samman ljud till ord                 t.ex. l-e-g-o = lego och
 • din förmåga att höra hur ord ska uttalas                  t.ex. skillnaden på banan och banan.

 

Hur ska vi lära oss:

språklekar

tala/berätta (alla elever får komma till tals enskilt eller i grupp)

smartboard

spel

högläsning

samling

sång och musik

rita/lekskriva/skriva (förhand och på ipad)

ipad

Hur du får visar vad du kan?

 • genom att dela i samtal, lekar, övningar och diskussioner
 • genom kompis respons
 • genom sånger, rim och ramsor

 Språklig medvetenhet - enskild elev

Ljud
 
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och kan säga, sista ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord. Lyssnar efter, och räknar självständigt, antal ljud i ord.
Bokstav
 
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan ljudet på dem.
Känner igen bokstäver i andra ord och kan ljudet på dem.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -