👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa med flyt och koppla bild till text.

Skapad 2018-05-05 06:32 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Kunna läsa med flyt och att koppla text till en bild.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
När du läser högt för någon annan, så ska det väcka intresse och skapa inre bilder hos den som lyssnar. Är den som lyssnar yngre så passar det bra med en bild till texten som speglar det som händer.

Innehåll

När du läser högt för någon annan, så ska det väcka intresse och skapa inre bilder hos den som lyssnar. Är den som lyssnar yngre så passar det bra med en bild till texten som speglar det som händer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsa med flyt och koppla bild till text.

Svenska

Inte än
Godkänd
Mer än godkänd
Läsa med flyt
Du har ännu svårt för att läsa utan att fastna vid orden så att det hakar upp sig. Lyssnaren kan ha svårt att hänga med.
Du kan läsa orden och texten. Fastnar vid några ord och förstår inte all text som är skriven. Lyssnaren får anstränga sig något för att hänga med vad som sägs.
Du kan läsa texten med gott flyt. Du använder rösten för att skapa tydligare bilder hos lyssnaren. Du läser orden med tydlighet och säkerhet. Lyssnaren har inga problem med att förstå vad sagan handlar om.
Koppla bild till text
Din bild har ingen tydlig koppling till den text du fått. Den passar inte.
Din bild går att koppla till din text. Bilden är enkel och man kan se vad den föreställer.
Din bild är tydligt kopplad till din text. Bilden är detaljerad och man förstår vilken "scen" i texten som du ritat av.