👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Chez Nous 3a delar av 2c och 3b

Skapad 2018-05-05 19:54 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F
Du får lära dig vad olika typiska svenska matuttryck och svenska högtider heter på franska, som du sen presenterar skriftligt i en presentation av Sverige.

Innehåll

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 

 • Bygga upp ordförrådet genom gemensamma genomgångar och olika övningar. Du får läxor för att repetera och befästa nya ord.

 • Läsa och lyssna på en text som handlar om en fransman som besöker en svensk familj.Du ska tillsammans med en kamrat återberätta historien med hjälp av bilder.

 • Olika matuttryck både speciellt svenska och franska som du att lära dig muntligt och skriftligt.
 • La Suède: Du får lära dig berätta om svensk mat och några svenska traditioner.

 • Utöka förståelsen av re-verb i presens -re-verb (attendre)

 • Både muntligt och skriftligt kunna uttrycka vad man har/hade gjort = passé composé av er-verb: j'ai mangé regelbundet och
 • några oregelbundna verb: j'ai bu.
 • Partitiv artikel (du café, de la crème, de l'huile, des carottes)

 

Vad ska du kunna?

 • 3a: text; On mange des choses bizarres ici !s. 48-49, phrases utiles s. 50 + glosor, övn 1-8 s. 79-82 öb, övn 15 återberätta texten.
 • Matuttryck s. 51, stava och förstå
 • passé composé av er-verb s. 50 tb, s. 85 övn 13ab öb.
 • passé composé av några oregelbundna verb s. 51, s. 86 övn 14 öb.
 • partitiv artikel s. 56 och 99 tb, övn. 9, 11-13 s. 96, 98.99 öb.

 

 Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter (presentation, dialoger)

 • Prov 4 o 7 maj 2018.

 

 

Matriser

Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.