👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Land i sikte

Skapad 2018-05-05 22:20 i Olandsskolan Östhammar
Arbetet kapitlet Kust och hav i Koll på NO under ht 2013.
Grundskola 5 Biologi
Efter en storm är det spännande att gå på stranden och leta fynd. Man vet aldrig vad havets vågor har fört med sig upp på land. Kanske en sko, en snäcka, en slipad sten, en trasig plastbunk från en båt eller en flaskpost. När man har hittat ett strandfynd kan man fundera på vad det kommer ifrån. Hur långt har det färdats i havet? Vad har det varit med om innan det spolades upp på stranden? Havet är spännande, vi ser inte allt som händer där under ytan. Det är mycket som vi fortfarande inte vet om havet. För oss är havet en skattkista full med nya saker att upptäcka och lära oss mer om. Under ytan sprudlar det av liv och rörelse. I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Innehåll

Centralt innehåll


När du arbetat med ”Land i sikte” ska du kunna:

 • Veta varför haven är viktiga för jorden.
 • Kunna förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 • Veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.
 • Kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.
 • Samt Kunna ge exempel på hur människan påverkar haven.

Du ska även känna till följande begrepp: artfattig, bräckt vatten, fotosyntes, kamouflage, koloni, marina reservat, miljögifter. oljeutsläpp. polyp, rom, saltvatten, sötvatten, trålning och yngel.

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”kust och hav”
 • Se korta faktafilmer
 • Göra jämförelser
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper. 
 • Spela kahoot ”#kust och hav” för förförståelse och repetition 

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.. 

 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.

 • samt genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kust och hav

Människan påverkan på miljön
Jag kan med stöd ge något exempel på hur människan har påverkat och förstört miljön vid kust och hav, samt hur vi kan göra för en bättre framtid.
Jag kan ge något exempel på hur människan har påverkat och förstört miljön vid kust och hav, samt hur vi kan göra för en bättre framtid.
Jag kan förklara och ge flera exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav och vad man kan göra åt det.
Diskussioner och Resonemang
Jag kan delta mer i diskussioner och resonemang.
Jag deltar lite i diskussioner och resonemang.
Jag deltar aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt och dela med mig av mina tankar och funderingar.
Havens vikt för livet på jorden
Jag kan med stöd ge något exempel på varför haven är viktiga för livet på jorden.
Jag kan ge något exempel på varför haven är viktiga för livet på jorden.
Jag kan förklara och ge flera exempel på varför haven är viktiga för livet på jorden.
Förklara hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten
Jag kan med stöd ge något exempel på hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten.
Jag kan ge något exempel på hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten.
Jag kan förklara med flera exempel på hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten.
Veta vad som gör Östersjön spesiellt
Jag kan med stöd enkelt försklara vad som gör Östersjön till ett speciellt hav.
Jag kan enkelt försklara vad som gör Östersjön till ett speciellt hav.
Jag kan tydligt försklara vad som gör Östersjön till ett speciellt hav.
Veta skillnade mellan Östersjön och Medelhavet
Jag kan med stöd komma på en skillnad mellan Östersjön och Medelhavet.
Jag kan en skillnad mellan Östersjön och Medelhavet.
Jag kan några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.