👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 Åk 8 Fr Au restaurant LJ

Skapad 2018-05-06 09:07 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Allons au restaurant !

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna 

  • ta emot en restaurangbeställning
  • beställa mat och dryck på en restaurang
  • använda partitiv artikel 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, skriva och samtala¨.

Genomförande

 

Vi går igenom fraser för att beställa och ta emot beställningar. 

Vi arbetar med muntliga övningar samt hörövningar för att lära oss gå på restaurang.

Vi går igenom och arbetar med franskans partitiv artikel. 

 

 

Bedömning

Du visar att du kan restaurangfraserna genom att göra ett skriftligt förhör samt spela upp en restaurangscen. Du visar att du kan använda partitiv artikel i restaurangscenen samt i ett skriftligt förhör. 

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. 

 

Matriser

M2
Au restaurant

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande person förstår utan större problem. Du gör en del uttalsfel, men ditt uttal är begripligt. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem. Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Du talar med visst flyt. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket. Du har ett näst intill korrekt uttal och du talar med flyt. Din intonation närmar sig målspråkets.
Skriva
Begriplighet
Du förmedlar ett innehåll, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket. Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel.
Skriva
Innehåll
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder en del nya ord och fraser som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder flera nya ord och grammatik som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket.