👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-05-06 09:22 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Religionskunskap
Religion är ett spännande och viktigt ämne. Det handlar om vad människor tror och tänker om t ex gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion, lär vi oss att förstå oss själva och andra.

Innehåll

Under veckorna 19 till 22 ska vi arbeta med området "Världsreligioner" vilket kommer att innehålla faktakunskaper kring de fem världsreligionerna, men också funderingar och reflektioner kring centrala frågor inom andra livsåskådningar. Vi avslutar det under vecka 22 genom att redovisa våra kunskaper på olika sätt. 

SYFTE:

Syftet med detta arbetsområde är att du:

 • ska utveckla kunskaper om religioner i vårt samhälle och på andra håll i världen
 • ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro
 • ska få en större förståelse för den roll religioner kan spela i samhället, t ex i fredstrevanden, i konflikter, för social sammanhållning, som orsak till segregation
 • ska stimuleras till att reflektera över olika livsfrågor, din identitet och ditt etiska förhållningssätt och på så sätt få en ökad förståelse för andra mäniskors sätt att leva och tänka

MÅL:

Målen med arbetsområdet är att du:

 • ska kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
 • ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan några religioner
 • ska kunna visa samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
 • ska kunna resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor

ARBETSSÄTT:

Vi kommer under dessa veckor att arbeta med världsreligionerna genom att

 • Läsa/Lyssna på faktatexter och arbeta med att besvara olika frågeställningar skriftligt
 • Titta på filmer
 • Strukturera likheter och skillnader mellan världsrelilgionerna
 • Resonera gemensamt kring centrala frågeställningar
 • Fördjupa oss i olika frågeställningar i grupp alternativt enskilt 
 • Redovisa våra kunskaper på olika sätt

BEDÖMNING:

Jag kommer att bedöma din arbetsinsats och dina kunskaper genom den avslutande redovisningen, men också kontinuerligt under lektionerna t ex hur du deltar i gemensamma diskussioner, genom exit tickets och hur du förbereder dig inför lektionerna genom läxorna. Bedömningen kommer att visas i nedanstående matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Världsreligionerna

-->
-->
-->
-->
Världsreligionerna
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum eller om levnadsregler som hör till världsreloigionerna. Du resonerar inte om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Du visar inte på några samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du resonerar inte om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.