👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk.2.

Skapad 2018-05-06 10:51 i Nygårdskolan Borlänge
Rymden är ett stort och spännande område. Vi kommer att lära oss mer om bland annat Big bang, universum, galaxer, stjärnor, stjärnbilder, Vintergatan, solen, månen, planeterna. Du kommer att samla ditt arbete i en egen Rymdbok.
Grundskola 2 Svenska Bild Fysik NO (år 1-3)
Vi lär oss om solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra, Vi lär oss namnen på de olika planeterna. Vi lär oss också vilka stjärntecken vi är födda i.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om rymden?

 

* Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 

* Månen olika faser.

* Lära oss om planeterna i vårt solsystem.

* Vilket stjärntecken du är född i.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på filmer.
Vi läser faktatexter.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter.
Vi ritar/målar till våra texter.
Vi läser berättande texter som handlar om rymden.
Vi skapar saker som har med rymden att göra.
Vi besöker planetariet på Science center 2047 i Borlänge.

Vad som kommer att bedömas:

* Du ska kunna planeternas namn och i vilken ordning de kommer.

* Du ska kunna månens olika faser.
* Du ska kunna  beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

* D u ska veta vilket som är ditt stjärntecken.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att skriva olika fakta om planeterna.

Genom ett skriftligt prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3

Matriser

NO Fy Sv Bl
Rymden åk.2.

Aspekt 1
Du kan med hjälp placera månens alla faser i rätt ordning.
Du kan placera de flesta av månens faser i rätt ordning.
Du kan placera alla månens faser i rätt ordning.
Ny aspekt
Du kan med hjälp förklara hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan nästan förklara hur jorden,månen och solen rör sig i förhållande till varandra
Du vet hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Ny aspekt
Du kan med hjälp förklara något fakta om planeterna.
Du kan förklara några fakta om planeterna.
Du kan utförligt förklara fakta om planeterna.
Ny aspekt
Du kan med hjälp planeternas namn och i viken ordning de kommer.
Du kan de flesta planeternas namn och i vilken ordning de kommer.
Du kan alla planeternas namn och i vilken ordning de kommer.