👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI Vatten - en viktig molekyl

Skapad 2018-05-06 11:03 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Kemi
Vatten är en vanlig kemisk förening som har mycket ovanliga egenskaper!

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om

 • vad vatten är och vilka egenskaper det har
 • vattnets olika former 
 • övergången mellan olika former
 • hur man använde is och ånga förr i tiden
 • vattnets kretslopp
 • hur det fungerar på ett reningsverk
 • varför vatten är livsviktigt
 • hur vi kan vara rädda om det vatten som vi har på jorden

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • göra ett besök på reningsverket i Kungsbacka för att se hur vattnet renas
 • använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer
 • läsa faktatexter enskilt och gemensamt samt svara på tillhörande frågor
 • använda kulmodeller för att bygga molekyler
 • söka fakta i filmer
 • ha gemensamma diskussioner
 • rita förklarande bilder

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

 •  deltar i diskussioner
 •  ställer egna frågor
 • svarar på frågor och diskuterar fakta från t ex filmer och olika texter 
 • arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

Uppgifter

 • KEMI Faktablad Vatten - en viktig molekyl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6