👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring årskurs 7

Skapad 2018-05-06 11:31 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för kapitel 4, samband och förändring i matematik årskurs 7.

Innehåll

Ur lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Mål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 

 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar

 • Proportionalitet och procent samt deras samband

 • Grafer för olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar

 • Räkna med tid, enheter för tid

 • Räkna med hastighet

 • Hur sträcka, tid och hastighet hänger ihop, st-diagram

 • Tal i bråkform, andel, del och det hela

 • Tal i procentform

 

Arbetsformer och bedömning

 

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Någon läxa kommer också att ges. Området kommer bedömas bl.a. genom läxor, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, redovisningar samt prov.

 

Matriser

Ma
Samband och förändring

E
C
A
Problemlösning
Du visar grundläggande kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer metoder med viss anpassning till problemtypen.
Du visar goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på relativt väl fungerande sätt. Du väljer metoder med god anpassning till problemtypen.
Du visar mycket goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på väl fungerande sätt. Du väljer metoder med mycket god anpassning till problemtypen.
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till uppgiften med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till uppgiften med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till uppgiften med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra enkla matematiska resonemang och framföra enkla argument i matematiska situationer som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade matematiska resonemang och framföra utvecklade argument i matematiska situationer som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade matematiska resonemang och framföra välutvecklade argument i matematiska situationer som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Kommunikation
Du kan redovisa dina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.