👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget

Skapad 2018-05-06 12:04 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 9 Historia
Efter Andra världskriget så gick världen in i ett nytt skede, där två supermakter kom att driva ett globalt krig på alla möjliga sätt för att en gång för alla avgöra vem som egentligen är mäktigast.

Innehåll

Kalla kriget

Efter Andra världskriget så gick världen in i ett nytt skede, där två supermakter kom att driva ett globalt krig på alla möjliga sätt för att en gång för alla avgöra vem som egentligen är mäktigast. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att du ska ha fått kunskaper om Kalla kriget och dess orsaker och konsekvenser för världen, samt att du ska utveckla förmågan att källkritiskt kunna granska material som rör denna historiska epok.

Undervisningens innehåll:

 

Planering Hi VT18 åk 9

 

 

Tisdag

Onsdag

Fredag

v.19

Genomgång Kalla  kriget s.520-523

 

Europa reser sig s.524-525

Lediga

v.20

Kampen mellan supermakterna s.530-533

Vietnamkriget och terrorbalans s.534-537

En supermakt försvinner, murens fall.

s.538-545

v.21

Prov 9a

Klassbyte

Genomgång Kalla kriget s.520-523

Europa reser sig s.524-525

v.22

Kampen mellan supermakterna s.530-533

Vietnamkriget och terrorbalans s.534-537

Dans åk 9

v.23

En supermakt försvinner, murens fall.

s.538-545

Prov 9b

Lediga

Åk 9 Ven

v.24

Skolavslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar:

https://prezi.com/bucjoxiiqqkv/kalla-kriget/ intro, genomgång kalla kriget (kort)

https://prezi.com/z8swpz2ubctt/kalla-kriget/?webgl=0 avslutning, genomgång av hela kalla kriget (lång)

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Förstå och granska källor rörande ämnesområdet kalla kriget. För att källkritiskt kunna granska så behöver du också ha goda begrepps och faktakunskaper från perioden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9 unikum

E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
6
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.