👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknaden

Skapad 2018-05-06 15:30 i Språk- och kompetenscentrum Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Syftet med det här arbetsområdet är att låta eleverna bekanta sig med arbetsmarknadens villkor och strukturer. De ska också orientera sig i de valmöjligheter de har när det gäller studieval och yrkesval. Detta gör de genom att läsa texterna Arbetsmarknad, Yrkesval och Utbildningsvägar. De får göra individuella tester och övningar kring yrkesval.

Innehåll

Arbetsområdet inleds med ett test, där eleverna får reflektera kring yrkesval. Sedan följer introduktion och en  text om arbetsmarknaden. Till den texten hör en aktivitet där eleverna får undersöka en del av de lagar och avtal som gäller för arbetsgivare och arbetstagare.

Därefter kommer att avsnitt om yrkesval. Hit hör två aktiviteter som berör vilka faktorer som ligger bakom yrkesval och framtidens yrken.

Till sist kommer en text om de utbildningsvägar som finns efter gymnasiet. Arbetsområdet avslutas med att eleverna gör en övning där de får ta reda på vad som krävs för drömyrket.

  • Centralt innehåll
  • Samhällsresurser och fördelning
  • ​​​ Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
  • Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle
  • Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Matriser

Sh
Kopia av Bedömningsmatris Samhällskunskap

E
C
A
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv