👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ke Kemiska reaktioner Åk 6 vt-18

Skapad 2018-05-06 16:28 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Fotosyntesen och förbränningen - varför är du och allt annat liv på jorden helt beroende av dessa reaktioner?

Vad är det för skillnad på hur fossila bränslen respektive förnyelsebara bränslen påverkar vårt klimat och vår miljö?

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att

 • Genomföra undersökningar och redovisa resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Ni ska arbeta med följande:

 • Luftens sammansättning och andra viktiga gaser
 • Olika kemiska reaktioner med tonvikt på fotosyntesen och förbränningen.
 • Fossila och förnyelsebara bränslen och deras påverkan på klimatet och miljön.
 • Söka information om bränslen i olika texter och diskutera källornas trovärdighet.
 • Planera, genomföra och redovisa laborationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Så här ska ni arbeta:

 • Lär dig att känna igen syre, väte och koldioxid. Laboration och teori om dessa gaser.
 • Ni ska göra ett par laborationer där olika ämnen reagerar med syre, förbränningsreaktioner. Ni ska då öva er i att planera, genomföra och redovisa laborationerna.
 • Vi ska diskutera fotosyntesen och förbränningens roll för livet på jorden.
 • Göra en liten film om fotosyntesen
 • Ni ska läsa och bearbeta faktatexter utifrån frågor kring fossila och förnyelsebara bränslen. Texterna hämtas från olika källor på internet och ni sammanställer insamlad fakta i en tabell. Tänk då också på de olika källornas trovärdighet.

Visa din kunskap - Bedömning

Genom att delta aktivt i diskussionerna i klassrummet kan du visa hur väl du kan samtala och diskutera frågor kring energi och miljö. Du kan då också visa hur goda dina faktakunskaper är samt hur väl du har förstått fotosyntesen och förbränningen. (aspekt 1, 8, 9, 10 i kunskapstabellen)

Hur väl du kan ta del av faktatexter, granska källor och formulera svar visar du då ni arbetar med texter kring fossila och förnyelsebara bränslen. (aspekt 2,3)

Obs. Aspekt 1, 2 och 3 bedöms i alla tre NO-ämnena under arbetet med fotosyntes, förbränning, bränslen och källkritik.

Laborationerna genomför du och redovisar dem snyggt och tydligt i classroom.
Den sista laborationen om kol (både planering och färdig rapport) lämnas in för bedömning.(aspekt 4-7)

Ett skriftligt förhör (aspekt 8,9,10)

Reflektion

Läs igenom frågorna innan du sätter igång med arbetet. Då arbetet är avslutat ska du svara på dem i dialogrutan.
1. Sa du till om det var något du inte förstod eller behövde hjälp med?
2. Är du så aktiv vid laborationerna att du skulle kunna genomföra dem ensam?
3. Ställer du frågor under genomgångarna som för diskussionerna framåt?
5. Läste du mina kommentarer till dina laborationsrapporter (alternativt lyssnade på det jag berättade för dig). Har du haft nytta av kommentarerna till nästa laboration? 

Matriser

Ke
Kemi VT åk6

Når ännu inte lägsta kunskapskravet
E-nivå
1
C-nivå
2
A-nivå
3
Muntligt
Aspekt 1 Gäller Ke, Bi, Fy
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka info om fotosyntes, förbränning samt fossila/förnybara bränslen. Källornas trovärdighet.
Aspekt 2 Gäller Ke, Bi, Fy
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Dina svar i uppgiften om fotosyntes, förbränning samt fossila/förnybara bränslen
Aspekt 3 Gäller Ke, Bi, Fy
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Lab.utförande
Egen planering Aspekt 4
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Lab. utförande
Säkerhet Aspekt 5
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Lab. Resultat
Göra jämförelser Förslag till förbättring Aspekt 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Lab. Rapport
Aspekt 7
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fakta kunskap
Begrepp Aspekt 8
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Fotosyntes & förbränning
Aspekt 9
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Fossila/förnybara bränslen
Aspekt 10
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.