👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - I- och u-länder

Skapad 2018-05-06 16:41 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Det finns fattigdom överallt i världen, men det är framförallt i utvecklingsländerna som många människor lever under särskilt svåra förhållanden. I detta arbetsområde skall du bekanta dig i fattigdomen mellan rikaste och fattigaste länderna. Du skall få kunskap i begreppet fattigdom och dess innebörd, om du vet vad som orsakar orättvisor kan du enklare arbeta för att förändra dem.

Innehåll

 

Vad kommer bedömningen att grundas på:

 

 • Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska besvara den stora frågan; Vilka är orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna och lösningar av detta? Detta hittar du i häftet s. 17- 18
 • Du hittar bedömningsmatrisen på s.18 där du tydligt kan se vilka förmågor det är som bedöms på uppgiften.

 

Vilken hjälp kommer du att få?

 • Du får hjälp av Liridona, dina klasskamrater och din egen förförståelse.
 • Planeringshäftet med arbetsuppgifter och dina anteckningar.
 • Liridonas genomgångar PPT/FILM
 • Olika modeller, t. ex EPA-modellen och analysmodellen

 

 

Vi kommer att arbeta enligt följande:

 

Moment 1                                                                 

 • Liridona presenterar arbetsområdet
 • Övningsuppgift enligt EPA-modellen ”begreppsförståelse” – hur mycket kan du? s.
 • Introduktion film – Vem är du? Totalt globalt – utrota extrem fattigdom ( ur.se.
 • Diskutera Milleniemålen/agenda 2030 s.30-31, 40
 • Läsning i häftet/genomgång 20-21, 27-29, 32-33 – I och u länder, och hur mäter man om ett land är fattigt eller rikt?
 • Övningsuppgift ”Rika och fattiga länder” s.
 • Övningsuppgift ”Sammanfatta för att fatta” – vad är typiskt för i-länder? S.7
 • Vad är typiskt för u-land? Läsning s.
 • Övningsuppgift – Orsaker till fattigdom, s.
 • Övningsuppgift- Välfärd– en jämförelse mellan i och u länder? s.
 • Övningsuppgift – Råvaroberoende s.
 • Övningsuppgift – Pålitlig statistik – källkritik s.
 • Övningsuppgift – Analys för- och nackdelar med i- och u länder s.
 • Övningsuppgift – 10 frågor om samband s.
 • Övningsuppgift – Prioritera – vad är viktigast? .s
 • Bedömningsuppgiften – Analysmodellen och att besvara den stora frågan i din resonerande text s.17-19 i häftet.

 

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/det-har-kravs-for-att-uppna-malen/nagra-enkla-atgarder-i-kampen-mot-fattigdom/ - Globala mål 2030

https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/ - Sveriges bistånd till U-länder

 

 

Matriser

Geografi - I- och u-länder

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Analysförmågan Att kunna jämföra -se likheter och skillnader, att kunna förklara varför, att kunna se samband -se orsaker och konsekvenser.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om orsaker till, att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge något exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har goda kunskaper om orsaker till, att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge några exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om orsaker till, att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge flera exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Ny aspekt
Kommunikativa förmågan Att kunna argumentera och resonera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Ny aspekt
Begreppsförmågan - Att kunna förstå och använda ämnesspecifika begrepp av olika slag på olika sätt
Du visar att du förstå och kan använda något av arbetsområdets centrala begrepp.
Du visar att du förstå och kan använda några av arbetsområdets centrala begrepp
Du visar att du förstå och kan använda flera av arbetsområdets centrala begrepp