Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiska undersökningar; växter

Skapad 2018-05-06 18:12 i Torpskolan Lerum
Ni kommer under de kommande veckorna göra en laboration där ni skall titta på hur soltroser växer i olika habitat och olika förutsättningar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genom att testa teorier kan vi utveckla vårt sätt att tänka och arbeta systematiskt. Vi övar också på att dokumentera biologiska undersökningar och att diskutera felkällor.

Innehåll

Växter

De kommande veckorna kommer ni i grupp att göra odlingsexperiment på ärtor. I experimentet ska ni undersöka vad som kan påverka växtens tillväxt. 
Under hela experimentet skall ni göra mätningar samt sköta växterna så att ni kan testa er hypotes. För noggranna anteckningar och dokumentera gärna med foton också. Arbetet skall redovisas i form av en laborationsrapport som görs av gruppen.

Laborationsrapporten får max innehålla tre A4 i textstorlek 12 (Times New Roman) inklusive diagram och bilder. 

Lathund för laborationsrapport
För att skriva en laborationsrapport behöver ni ha med följande delar.

Inledning: Vad laborationen gick ut på (er frågeställning).

Hypotes: Vad ni tror kommer hända.

Material: Vilket material ni använt till er laboration.

Utförande: Hur ni genomförde experimentet (här beskriver ni hur ni gjort).

Resultat: Vad blev resultatet  av experimentet (era tillväxtdata ska redovisas i form av ett diagram) lägg gärna in en eller två bilder också.

Slutsats: Vad kan ni dra för slutsatser av ert experiment. (Förklara varför resultatet blev som det blev, ni kan också komplettera slutsatsen med teori om växter, ange i så fall källa).

Felkällor och förslag på förbättringar: Här beskriver du eventuella oförutsedda händelser som kan ha påverkat ditt resultat. Ge också förslag på hur experimentet kan förbättras för att få ett säkrare resultat (om man skulle göra om experimentet).

Ge också förslag på nya experiment (för A-nivå) som skulle kunna ge oss mer kunskap om växter och växters tillväxt.


Fotosyntesen

Lämna också (enskilt) in en bild där du förklarar fotosyntesen i bild och text. Du skall också göra frågorna om växter som finns i bloggen på Unikum (svaren kan du skriva i ett dokument på drive eller i din skrivbok och visa mig).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Växter, systematiska undersökningar

Biologi Växtexperiment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Slutsatser
Du kan göra enkla jämförelser resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Rimlighet, förslag på förbättringar och nya experiment
Du för enkla resonemang kring resultates rimlighet i relation till möjliga felkällor och bidrar till att ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för utveckalde resonemang kring resultates rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för välutveckalde resonemang kring resultates rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: