👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och öra, Ljus och öga

Skapad 2018-05-06 18:13 i Hallens Kyrkskola Åre
Ljud och öra, ljus och öga
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Vi kommer att arbeta med ögat och örat i biologin och med ljus och ljud i fysiken

Innehåll

Mål i fysik

Ur mål att sträva mot i fysik ”Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven:

• Utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom området optik och akustik

• Utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar och experiment å ena sidan och utveckling av begrepp, modeller och teorier å den andra.

• Utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och estetiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från miljö-, energi– och resurssynpunkt.

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret inom fysik.

Eleven skall

• Ha insikt i hur ljud skapas, utbreder sig och kan registreras.

• Ha insikt i hur ljus utbreder sig, reflekteras och bryts samt hur ögat kan uppfatta ljus.

• Kunna med hjälp av exempel belysa hur fysikens upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild.

Mål i biologi

Ur mål att sträva mot i biologi ”Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven:

• Utveckla kunskap om människokroppens byggnad och funktioner.

• Utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna.

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret inom biologi.

Eleven skall

• Ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans.

Tolkade och konkretiserade mål

Tolkade och konkretiserade mål för undervisningen.

Du ska under det här området inhämta kunskap om;

• Ögats delar och funktioner

• Örats delar och funktioner

• Ljudets uppkomst

• Hur ljud sprids

• Förtätningar & förtunningar

• Våglängd, frekvens

• Ljudets hastighet

• Buller

• Eko samt ekolod

• Ljusets brytning, reflektion och absorption i olika medier

• Skuggor

• Konkava och konvexa speglar

• Konkava och konvexa linser

• Prismor och spektrum

• Polariserat ljus och laser

• Optiska instrument

• Genomföra experiment

Bedömning

Bedömning Vi kommer att bedöma din förmåga att; - förstå och hitta lösningar på problem - beskriva och förklara omvärlden - identifiera, lösa problem genom iakttagelser, experiment samt reflektion - argumentera, dra slutsatser, se sammanhang

För att nå fördjupade kunskaper ska du dessutom; bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt undersöka.

planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.

kunna reflektera, analysera, jämföra, se samband, ta ställning till samt motivera kring ovanstående mål.

använda begrepp, modeller och teorier från fysik för att skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden.

sätta historiken i sitt sammanhang & utifrån detta utveckla ett fysikaliskt resonemang.