Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, näringsämnen och konservering

Skapad 2018-05-06 19:22 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Kemi
Tänk förr i tiden, när man reste med båtar i flera månader. Hur gjorde man då för att maten skulle hålla sig länge utan att bli dålig? Hur gör vi idag för att få längre hållbarhet på mat? Vi kommer prata om vad kroppen behöver för näringsämnen, hur man kan spara och förvara mat och du kommer få prova på en konserveringsmetod praktiskt.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är dels fördjupa kunskaperna kring vilka näringsämnen vi kan hitta i vilken mat, vilka näringsämnen vi behöver och hur vår kropp reagerar på olika näringsämnen, samt olika sätt att spara och förvara mat för att förlänga dess hållbarhet.

Arbetssätt:

Filmer
Läsa texter och svara på frågor
Diskutera
Arbeta praktiskt med ett konserveringsexperiment

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* kunna berätta om några olika näringsämnen som vår kropp behöver och i vilken typ av mat du kan få dessa ifrån.
* resonera kring några livsmedel som ej är bra för vår hälsa
* berätta om hur man sparade mat förr i tiden
* berätta om några olika sätt som vi använder idag för att spara mat och förlänga dess hållbarhet
* testa att göra egna russin, där du ställer en hypotes, och dokumenterar din undersökning med ord och bild.

Hur du får visa vad du kan:

* genom att göra arbetsuppgifterna
* genom att prova en konserveringsmetod praktiskt
* dokumentera din undersökning
* delta i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: