👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna ( - kristendomen)

Skapad 2018-05-06 19:39 i Främbyskolan Falun
Världsreligionerna; islam, judendomen, buddhismen och hinduismen. Jämförelser (likheter och skillnader)
Grundskola 5 – 6
Vi kommer att arbeta med världsreligionerna; islam, judendomen, buddhismen och hinduismen, sikhismen och bahai och få ta del av både skillnader och likheter.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • känna till världsreligionerna (islam, judendomen, buddhismen, hinduismen, sikhismen och bahai), dess historia och dess regler.
 • känna till ord och uttryck i religionen och förstå innebörden av dem.
 • öka förståelsen för att vi har olika tro.

Konkretisering av mål

 

 • lära dig skillnader och likheter mellan religionerna
 • arbeta med religiösa ord och begrepp, dess historia och vad de betyder
 • skriva en kort presentation om två av religionerna och göra jämförelser

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på olika sätt:

 • läsa tillsammans
 • diskutera
 • se filmklipp/filmer (studieteknik - göra anteckningar)
 • söka fakta
 • arbeta med hjälp av arbetsblad

Arbetet kommer både att vara enskilt och i grupp.

 

          

Bedömning

Se matris nedan

Matriser

Världsreligioner (ej kristendom)

1
2
3
Analysera
Jag har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonera, resonera och argumentera
Jag kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.