👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället!

Skapad 2018-05-06 19:40 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Vad är ett samhälle? Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Vem är det som bestämmer i Sverige egentligen? Hur gör jag om jag vill vara med och förändra hur det ser ut på skolan eller hemma på gatan där jag bor? Vad gör man i riksdagen och vilka är regeringen? Det här är några av de frågor som vi kommer att arbeta med de närmaste veckorna.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Arbetsområde samhället. Vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter har vi i Sverige? Hur är Sveriges demokrati uppbyggd?

Innehåll

Till dig som elev:

forskningsinriktningar

 • Samhället vi lever i.
 • Demokrati eller diktatur.
 • Att fatta beslut i Sverige.
 • Val och rösträtt.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna besvara följande frågor:

 • Vad menas med att ett land är en demokrati /diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag, i kommuner, i skolan och hemma?
 • Kan du redogöra för grundläggande funktioner i ett samhälle?

Arbetssätt

Detta ska du göra:

 • Ta del av faktaböcker, dagstidningar, bilder, kortfilmer etc.
 • Lyssna på lärarens genomgångar
 • Använda och synliggöra tankar, kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet såväl muntligt som skriftligt. 
 • Leta information och fakta på nätet
 • Arbeta självständigt och i grupp

Bedömning

Jag bedömer under arbetets gång hur du muntligt och skriftligt löser uppgifter, samarbetar med dina klasskamrater, och delar i mindre/större diskussioner. Jag bedömer även hur du försöker använda nya ord och begrepp och hur de hänger samman med varandra. Jag kommer även bedöma med ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Till dig som lärare:

 

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6