👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerum förr och nu

Skapad 2018-05-06 20:37 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta temaområde kommer du att få lära dig om hur Lerum har utvecklats och hur barn hade det förr och skillnader mellan livet förr och nu.

Innehåll

 

 

Konkreta mål

 

Du kommer att få lära dig:

 

- om människors levnadsvillkor under olika perioder.

- hur det var att vara barn och leva för 100 år sedan

- hur livet som fattig/rik kunde se ut

- hur det var att gå i skolan

- hur samhället såg ut i Lerum för ca 100 år sedan och fram till idag.

- att göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.

 

Arbetssätt

Du kommer att få

- se faktafilmer, ex. "Att vara barn för 100 år sedan" och "Barnens århundrade"

- se spelfilmer, "Emil i Lönneberga" av Astrid Lindgren

- lyssna på och läsa berättelser om hur det var förr.

- delta i diskussioner om hur förutsättningar för olika människor har förändrats.

- göra studiebesök som har historisk anknytning till din hemort.

- lyssna på personer som har nutida och historiska kunskaper om Lerum.

- jobba enskilt eller i grupp och sätta dig in i hur levnadsförhållandena var förr.

- intervjua äldre personer.

 

Bedömning

 

Du ska visa att du lärt dig genom att:

- vara delaktig under temapassen och aktiv i diskussioner.

- redovisa dina intervjuer för andra.

- som avslutning delta i en gammaldagsskoldag samt svara på frågor om Lerum och livet förr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3