👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B Kap 4 Geometri och mätning

Skapad 2018-05-06 21:12 i Långsjöskolan Norrtälje
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta vidare med att repetera att använda en linjal, vinklar, månghörningar och andra geometriska objekt och volym med enheterna liter och deciliter.
Grundskola 2 Matematik
Matematik - geometri och mätning år 2 Vi kommer att arbeta med geometriska objekt, vinklar och mäta i liter och deciliter.

Innehåll

1. Konkreta mål

Vad ska du få lära dig?

 • kunna använda en linjal.
 • få kunskap om olika vinklar.
 • få kunskap om månghörningar och andra 2D och 3D geometriska objekt.
 • få kunskap om volymerna liter och deciliter.

2. Undervisning/arbetssätt

Arbetssätt och undervisning

 • Lärarledda genomgångar kring geometri.
 • Arbeta i matteboken.
 • Samarbeta med andra.

3. Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

 • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
 • arbeta praktiskt med konkreta och digitala material.
 • Klara av uppgifterna i arbetsboken.
 • göra en avslutande diagnos och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B Kap 4 Geometri och mätning

Bedömningsmatris

Centralt innehåll:
 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1
Eleven saknar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att inte använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har mer än godtagabara kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
2
Eleven kan inte beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper på ett mer än godtagbart sätt med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
3
Eleven kan inte ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
4
Eleven kan inte avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
5
Eleven kan inte göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder inte vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.