👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband ÅK 8

Skapad 2018-05-06 22:56 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Samband och koordinatsystem
Grundskola 8 Matematik

Det här avsnittet handla om samband, algebra och koordinater. Ett samband kan beskrivas som en funktion av två variabler i en algebraisk formel. Punkterna för sambanden anges som två variabler och kallas koordinater.

Innehåll

Kopplat till verkligheten

Tänk dig att du köper lösgodis. Då finns det ett samband mellan det som du ska betala och hur många hg du köper.

Tänk dig att du ska betala din mobilräkning. Då finns det ett samband mellan räkningens storlek och antal minuter som du har pratat i mobilen.

På mattespråk kallar vi sådana samband för funktioner. Dessa kan vi sedan avbilda som grafer (linjer) i diagram eller i koordinatsystem.

Syfte

 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkreta mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband

 

Så här ska vi arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Laborativ matematik
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • föra och följa resonemang om samband 
 • använda grafiska uttryck för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Bedömning samband

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonemang
Hur du tänker och redovisar det (logisk förmåga).
Du behöver stöd med att dra slutsatser om samband.
Du drar någon slutsats om samband.
Du drar slutsatser om samband med rätt motivering.
Du drar slutsatser om samband med rätt motivering och rätt uttrycksform.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonemang
Hur du för, följer och bemöter (argumenterar) egna och andras tankar och redovisningar Stöd med att dra slutsatser.
Du iakttar, lyssnar och kan följa med i andras redovisning om samband.
Du bidrar med egna tankar om samband i andras redovisning.
Du tillför liknande fakta eller perspektiv om samband när andra redovisar.
Tillför ny korrekta fakta eller perspektiv om samband när andra redovisar.
Uttrycksformer
Hur du redogör (kommunicerar muntligt och skriftligt).
Du levererar endast ett svar
Du redogör för delar av tillvägagångs sättet
Du redogör för det mesta av tillvägagångssättet.
Du redogör för hela tillvägagångssättet.
Uttrycksformer
Hur du redovisar enheter, figurer, symboler, uttryck, formler, diagram, grafer, etc.
Med stöd har du någon tanke om att anpassa uttrycksformer till uppgifter om samband.
Du har någon tanke om att anpassa uttrycksformer till uppgifter om samband.
Du anpassar uttrycksformerna till delar av uppgifter om samband.
Du anpassar uttrycksformerna till hela uppgifter om samband.