👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 5 vt18

Skapad 2018-05-07 07:53 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Kemi Fysik
Magnetism

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att läsa och diskutera om magneters:

 • uppkomst
 • egenskaper
 • användningsområde

Undervisningens innehåll: Hur?

Vid arbetet med magnetism kommer vi att:

 • läsa och diskutera ur läroboken Boken om FYSIK och KEMI
 • arbeta med olika stenciler/arbetsblad
 • göra undersökningar och skriva tillhörande laborationsrapporter 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda ämnesrelaterade begrepp
 • visa faktakunskaper
 • delta i diskussioner
 • genomföra och dokumentera laborationer utifrån givna instruktioner
 • föra resonemang kring resultaten vid laborationerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6