Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och Inflytande

Skapad 2018-05-07 08:53 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Vårt fokusområde och grundtankar speglas i leken och aktiviteter på förskolan.

Innehåll

Vårt fokus ligger på Delaktighet och Inflytande.

 

Våra grundtankar med detta är

* Barnen är kompetenta

* Utgå från barnens intresse och behov

* Utgå från demokratisk värdegrund

* Vi vill vara medforskare/nyfikna pedagoger

* Utgå från barns nyfikenhet och lust att lära

 

Våra grundtankar kommer att speglas i vår lek och aktiviteter som erbjuds på förskolan. Vårt fokus den här terminen är skapande på olika vis. Vi utforskar färg, vatten, material och olika tekniker. Vi bygger och konstruerar med hjälp av återvinningsmaterial för att utmana barnen med ofärdigt material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: