👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2018-05-07 09:25 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Första världskriget, den första moderna kriget i vår tid. Där två allianser krigar mot varandra, skotten i Sarajevo gjorde att det blev världskrig.

Innehåll

 

 

 Första världskriget v 19-23

Lektioner:

 • presentation
 • allianser och samarbeten
 • orsaker bakom kriget
 • konsekvenser av kriget
 • instuderingsfrågor  
 • Kolla på filmklipp  

 

Bedömning:

 • aktivt deltagande i diskussionerna under lektionerna
 • Skriftigt prov - se matris

 

 

 

Matriser

Hi
Första världskriget

Hur och på vad bedömningen kommer att grundas

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Enkel
Väl utvecklad
Mycket välutvecklad
Analysförmåga
Du kommer få visa att du kan förklara hur händelser hör ihop, orsaker och konsekvenser till olika historiska händelser (första världskriget) samt att du kan se på dessa händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) och förstå varför samma händelse kan uppfattas olika.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang orsak konsekvens Förståelse av att leva under första världskriget
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Begreppsförmåga
Du ska visa att du kan använda historiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.