👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2018-05-07 09:36 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Barnen får lära sig använda olika material och utveckla sin fantasi och kreativa sida. Tränar finmotoriken.

Innehåll

Temat/aktiviteten Skapande

 

Var är vi? Barnen visar intresse av att måla med olika färger och använda olika material i skapandet.

 

Vart ska vi? Lära barnen grundfärgerna och utveckla deras fantasi, Föra in naturen i vårat skapande.

 

Hur gör vi? Vi ställer fram olika material och färger för inspiration,  för att ge barnen verktyg för att utveckla sin kreativa förmåga.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016