👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2018-05-07 10:10 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska få ta del av och undersöka vår natur och miljö. Vi vill att barnen ska få uppleva: ett frö som gror, växter och djur på våren.

Innehåll

Nuläge

Gruppen har ett behov av att undersöka och uppleva saker tillsammans. Att få gruppkänsla. Barnen börjar bli nyfikna på, och uppmärksam på djur som vaknar, växter som kommer upp ur marken och fåglar som kvittrar.

 

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse och en förståelse för djur, natur och miljö

Vi vill att barnen ska få vara med och plantera och se ett frö gro och växa upp.

Att få vara ute och röra sig och träna motoriken. 

 

Syfte

Upptäcka och undersöka på deras nivå vad som finns i vår närmiljö.

Träna motoriken tillsammans med sina kompisar.

Uppleva årstidsväxlingar i naturen. 

 

Genomförande

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen, på gården och i skogen. 

Vi sjunger sånger och ramsor om djuren i skogen på samlingen. 

Vi lånar böcker om djur, natur och miljö, som vi läser och samtalar runt. 

Vi planterar frön inomhus, som får växa upp och bli blommor som vi sen planterar ut i våra blomlådor.

Vi tar hand om våra pallkragar, rensar och planterar. 

Vi skapar med naturmaterial.

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande, observerar, antecknar, fotograferar, filmar. Vi sätter upp vår dokumentation på vår "Just nu" tavla och skriver i vår almanacka. 

 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar för att planeringen genomförs. 

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i början av juni

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016