👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Vår & Sommar 2018

Skapad 2018-05-07 10:12 i Hosiannaskolans Förskola U Aktiva Piloter
Förskola
.

Innehåll

Planering

10.00 samling

Närvaro
Väder
Veckodag
Veckans bokstav
Matvärdar
Bokläsning
Frukt

 

 

Teman (temasamling + 13.15 aktivitet + måndagens utflykt)

Vecka 11: Våra fem sinnen
Vi lär oss mer om våra sinnen. Testar hur vi använder dom. 
- Smaktest
- Känseltest
- Koppla sinnena med kroppsdelar 
vecka 12-13: Påsk
Varför/ hur firar vi påsk? 
- Läsa bibelns påsk berättelse
- Prata om svenska traditioner
- Påskpyssel
Vecka 15-16: Så och Plantera
Vi vill visa att man kan så grönsaker och blommor. Att ett litet frö kan bli så stort.
- Plantera blommor, tomater, lökar
Vecka 17-20: Vårtecken
Vi vill visa vad som händer i vår natur när snön försvinner och solen kommer fram. 
- Vi letar vårtecken
- Pysslar blommor och insekter
Vecka 21-22: Kultur i andra länder
Vi vill visa ett klimat som är helt annorlunda än vad barnen upplever i sin vardag. Lära barnen en bredare världsbild och en förståelse för att alla människor lever olika. 
- Göra en jordglob
- Prata om utvalda länder (språk, mat, etc)
- Placera ut länder på jordgloben

I våran verksamhet lyfter vi språket, matematik, natur-teknik, musik, gymnastik och kristen profil.

Språket

-Vi följer materialet Före Bornholmsmodellen för förskolan

berättar sagor sjunger sånger rim och ramsor.

Vi jobbar med veckans bokstav och barnen övar på att skriva sina namn.  

Matematik

Räknar hur många barn som är på förskolan.

Vi går igenom siffrorna och visar hur dom ser ut på olika sätt.

Pratar om olika läges ord,

Vi jobbar med vardagsmatematik.

Natur-teknik

Vi är ute så mycket det går.

Vi gör experiment.

Musik

Båda avdelningarna träffas och sjunger tillsammans en gång i veckan.

Varje dag sjunger vi våra samlingssånger.

Gymnastik

Vi är ute varje dag.

Går till vårt utflyktsmål.

Vi ”dansar” till musik.

Kristen profil

 

Vi ber matbön innan varje måltid, vi ber också Gud som haver och läser kristna böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016