👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar

Skapad 2018-05-07 10:24 i Mörarps skola Helsingborg
LPP om fjärilens utveckling från ägg till färdig fjäril.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) Svenska

I vårt tema om fjärilar kommer barnen att få ta hand om en egen fjärilslarv. De kommer att få observera, reflektera och dokumentera vad som händer med larven. Vi kommer även att ha uppgifter i bild i temat. Som avslutning blir det fjärilssläpp.

Innehåll

Vi kommer att arbeta på följande sätt:


Varje elev ska få en egen fjärilslarv att ta hand om.
De får följa utvecklingen från larv till färdig fjäril.
Under tiden ska de observera, reflektera och dokumentera vad som händer.
Eleverna kommer att skriva egna texter och rita bilder.
Genom att lära sig om fjärilens utveckling lär sig eleverna vad en livscykel är.
Eleverna kommer även att få lära sig namnen på några av våra vanligaste svenska fjärilar.
Som avslutning på temat har vi fjärilssläpp.
Texter och bilder blir till en egen fjärilsbok.

Vad ska du kunna efteråt?

 • Du ska veta vad en livscykel är.
 • Du ska kunna berätta om de olika utvecklingsstadierna i en fjärils livscykel från ägg till fjäril.
 • Du ska veta vad en larv och en fjäril behöver för att leva.
 • Du ska kunna beskriva hur en larv, puppa och fjäril ser ut.
 • Du ska veta hur en tistelfjäril ser ut och kunna namnen på några vanliga svenska fjärilar.
 • Du ska kunna ta hand om en larv och under tiden dokumentera vad du har lärt dig.

Hur ska du visa att du kan det?

 • Du ska vara aktiv i samtalen och diskussionerna.
 • Du ska föra anteckningar under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3