👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering 6E2 vecka 19 - vecka 21 2018

Skapad 2018-05-07 10:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska
Planering av engelska 6E2 vecka 19 tom vecka 21. REALIA ENGELSKSPRÅKIGA LÄNDER Vi kommer på lektionstid att jobba med länder där man pratar engelska som förstaspråk. Vi övar läsförståelse och realia ( kunskap om länder ). Du får en bedömning i skriftlig produktion och realia. Arbetet skall utmynna i en inspelning på din I-pad. Dessutom kommer vi att ha veckovisa läxor tisdag till tisdag som kommer att innehålla glosor. Aktuell läxa skrivs på WhiteBoarden i sal 33.

Innehåll

Här följer planering för vecka 19 tom vecka 21  2018.

Läxa ges tisdag - tisdag och den aktuella läxan skrivs upp i hemklassrummet sal 33 på tavlan.

REALIA - engelskspråkiga länder

Förbered en presentation om ett engelskspråkigt land. Prepare a presentation about an English speaking country.

På lektionstid skall du bestämma vilket land du vill lära dig mer om och börja söka information om.. During class, you will decide which country you want to learn more about and start finding informtion about it.

Ta med din Ipad laddad till varje lektion. Bring our I-pad charged to every class.

 

Så här ska vi jobba. This is how we are going to work :

Bestäm vilket land du vill jobba med och hitta värdefull information om ditt valda land. Decide what country you want to work with and find valuable information about our chosen country.

Det kan handla om geografi,samhälle, skolan, musik, mat, utveckling, sport mm mm. It can be about geography, society, school, music, food, development, sports and so on..

Skriv ner nyckelord och gör talkort. Write down key words an make flash cards ( TV cards ).

Spela in dig själv med din Ipad där du berättar om ditt land. Record ourself with your Ipad where you talk about the country.

KOM IHÅG: Det är viktigt att du lyfter blicken och pratar till skärmen, inte läser innantill. REMEMBER: it is important that you lift your eyes and look at the screen, You are not allowed to only read from a script.

Ett tips för en mer levande presentation är att någon ställer frågor till dig under redovisningen. A tip to make your pesentation more alive; ask someone to ask you some questions during your presentation.

Din inspelning skall vara minst 2 minuter lång. Lägg den på Google Drive. Your recording should be minimum 2 minutes long. Put it on Google Drive.

Du ska vara klar med din inspelning senast fredag vecka 21. Your DEADLINE for the recording is Friday 25th of May.

 

Länder att välja från, countries to choose from : England, Wales, Scotland, Northern Ireland, Malta, Ireland, Canada, USA, Jamaica, Australia, New Zeeland, South Africa, India.

 

Oral presentation : Facts about an English speaking country

Exempel på fakta att ta med i din muntliga redovisning, inspelad på din I-pad:

 

Vilket land är det ? Which country is it ?

Var i världen ligger det ? Where in the World is it located ?

Vad heter huvudstaden ? What is the capital called ?

Hur stor är befolkningen ? What´s the population ?

Hur ser geografin ut, hur är klimatet ? What is the geography like, how is the climate ?

Finns det andra stora språk där förutom engelska ? Are there any other major languages apart from English ?

Hur ser flaggan ut ? What does the flag look like ?

När jag jämför det landet mot Sverige ser jag ...When I compare this country to Sweden I see...

 

/  Rosie Solocean