👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2018-05-07 10:37 i Björklinge skola Uppsala
Ett arbete om växternas livscykel, fotosyntes och nytta.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med växter och hur de har anpassat sig till olika miljöer. Vi ska läsa om hur man sorterar växter, vilka delar de består av.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna:

- förstå hur växter har anpassat sig till olika miljöer.
-  blomväxternas delar.
- hur man sorterar växter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:
- ha genomgångar
- genomföra laborationer och fältstudier
- titta på film
- diskutera i smågrupper och helklass
- läsa texter och svara på frågor
- göra exkursioner till skogen.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

*Näring

*Art

* Blomma, blad, stjälk, rot, kronblad, frön

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:
- vara aktiv i samtalen på lektioner
- genomföra och dokumentera laborationer
- göra uppgifter i ditt skrivhäfte

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Skog och natur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laborationer
Du genomför laborationer med stöd
Du genomför laborationer på ett självständigt sätt och drar enkla slutsatser utifrån resultaten på laborationerna
Du genomför laborationer på ett självständigt sätt och du drar självständigt slutsatser utifrån resultaten på laborationerna.
Dokumentation
Du gör med stöd enkla dokumentationer av genomförda laborationer.
Du gör självständigt enkla dokumentationer av genomförda laborationer.
Du gör självständigt utvecklade dokumentationer av genomförda laborationer.
Fakta och begrepp
Du ger enkla förklaringar till begrepp och fakta.
Du använder begreppen och ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta.
Du använder begreppen, du ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta och du ser och förklarar samband mellan de olika begreppen.