Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B kap 6

Skapad 2018-05-07 10:53 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 Matematik
I de här kapitlen arbetar du med Tid och temperatur

Innehåll

Varför gör du det här?

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Vad behöver du lära dig?

När du har arbetat med det här kapitlet (6) ska du kunna:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av en tidtabell

Hur gör du?

 • Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen. 
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
 • Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
 • Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen.
 • Arbetet avslutas med en provräkning.

Det här kommer bedömas

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B

6. Tid och temperatur
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag samt läsa av en tidtabell
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: