👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hastighet och friktion

Skapad 2018-05-07 11:20 i Sörviks skola Ludvika
Arbete om hastighet och friktion utifrån Clios arbetsområde "Besök på lekplatsen".
Grundskola 4 Fysik
I arbetsområdet får eleverna undersöka friktionskraften och träna på att mäta en medelhastighet för att senare jämföra sina resultat

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska upptäcka kraft och rörelse i sin vardag. Eleverna ska bli medvetna om fysikaliska fenomen som friktionskraft, och kunna undersöka friktionskraft på enkla föremål i sin omgivning. De får uppleva krafter genom att göra undersökningar med den egna kroppen. Eleverna ska utveckla en första förståelse för friktionskraft och hastighet.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa faktatexter om både hastighet och firktion på Clio samt se faktafilmer om friktion. Till detta finns även instuderigsfrågor och diskussionsuppgifter. 

Vi kommer också att jobba med den egna kroppen i olika moment där vi testar fritkion och att mäta hastighet.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din kunskap om vad friktion är- om du på ett enkelt sätt och med aktuella begrepp kan förklara vad friktion och hastighet är. Läraren bedömer även din förmåga att genomföra de två olika undersökningarna samt hurdu resonerar om undersökningarnas resultat.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussioner på lektionerna, vid undersökningarna och vid en enkel skrivuppgift där du utvärderar arbetsmomentet.

 

Begrepp:

 • hastighet
 • sträcka
 • tid
 • medelhastighet
 • enhet
 • friktionskraft
 • underlag
 • tyngd
 • bromsar

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Friktion och hastighet

På väg mot godtagara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Genomföra undersökningar
Med stöttning kan du genomföra en enkel undersökning om hastighet och friktion.
På egen hand kan du genomföra en enkel undersökning om hasitghet och friktion.
På egen hand kan du genomföra en enkel undersökning om hasitghet och friktion samtidigt som du hela tiden för undersökningen framåt
Jämföra och resonera om undersökningens resultat
Med stöttning kan du på ett mycket enkelt sätt diskutera undersökningarnas resultat.
På egen hand kan du på ett enkelt sätt diskutera om undersökningarnas resultat.
På egen hand kan du resonera om vad undersökningarnas resultat beror på samt ge något förlsag på hur undersökningen kan förbättras.
Kunskaper om friktion och hastighet
Med stöttning kan du på ett enkelt sätt förklara vad friktion och hastighet är.
På egen hand kan du enkelt förklara vad friktion och hastighet är.
På egen hand kan du med säkerhet förklara vad friktion och hastighet är.