👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2018-05-07 11:31 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med Kust och hav.
Grundskola 5 Biologi
I terminens sista biologitemat ska du lära dig om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kust och i hav. Du lär dig också om hur människan har påverkat kusten och havet. Du ska även läsa om näringskedjor i vattnet samt repetera vattnets kretslopp.

Innehåll

Syfte

 

Konkretiserade mål

 • Du ska känna till vattnets kretslopp
 • Du ska känna till vad en näringskedja är och kunna ge ett exempel
 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav
 • Du ska känna till människans påverkan av kust och hav
 • Du ska kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • Du ska veta vad som gör Östersjön speciellt som hav

 

Arbetssätt:

Faktatexter bl.a. Koll på NO med tillhörande arbetsuppgifter.

Faktafilmer

Diskussioner och resonemang utifrån vad vi redan vet och fakta.

 

Begrepp                                                       

artfattig                    bräckt vatten

fotosyntes               kamouflage

koloni                      marina reservat

miljögifter                oljeutsläpp

rom                         övergödning

saltvatten                sötvatten

trålning                    yngel

kustområde            

Vad ska bedömas?

Bedömningstillfällen:

 • skriftlig diagnos
 • individuell faktatext kring Östersjön och Medelhavet 
 • samt de tillfällen under lektionerna då du visar vad du förstår och kan genom att skriva om och diskutera/resonera runt frågorna som är bedömningsgrundande 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kust och hav

Rubrik 1

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom ger eleven exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom visar eleven på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom visar eleven på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Aspekt 1