👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam - ett tema i religion för år 9

Skapad 2018-05-07 12:21 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F
Vad innebär det att vara muslim i dagens värld? Det ska vi ta reda på i temat om islam.

Innehåll

Inlämningsuppgift om islam år 9                    Inlämning fredag 18/5

 

Du ska redovisa dina kunskaper om islam. Du ska välja en av nedanstående uppgifter:

1.       Du är reporter på morgontidningen DN:s  samhällsredaktion. Du ska intervjua en muslim i Sverige för att ge en bild av hur det kan vara att leva efter religionen islam. Din uppgift är att skriva ett reportage.

 

2.     Du arbetar på so-rummet.se och ska skriva en informerande text till elever om islam och hur det är att leva som muslim i Sverige. Din uppgift är att skriva ett faktatext.

 

Ditt arbete ska innehålla följande frågeställningar:

·         Vilka heliga handlingar bör en muslim göra?

·         Vilka levnadsregler bör en muslim följa?

·         Vilka olika tolkningar och riktningar finns inom islam?

·         Berätta om en viktig högtid och en rit. Hur genomförs dessa och vad har de för syfte?

·         Hur kan det vara att leva som man respektive kvinna?

·         Vad står det i Koranen?

·         Berätta om islam och samhället. Vilken funktion fyller religionen i olika länder, t ex i Sverige och Saudiarabien?

Hur går du tillväga?

1.       Börja med att läsa igenom tillhörande sidor i boken.

2.      Fyll i stödmallen först. Sedan använder du dessa för att skriva din text.

 

Heliga handlingar           s 184-186

Levnadsregler                  s 190-191

Olika tolkningar och riktningar 203-204

Högtider och riter           207-209

Män och kvinnor             s 205, 206-207

Koranen                            s 179-181

Islam och samhället       s 171-172, 189, 202

 

Matriser

Islam - ett tema i religion för år 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
Enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.