👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt maj-juni

Skapad 2018-05-07 12:34 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vår målsättning på Lönnen är att vi alltid, varje dag, varje situation arbetar med begreppet respekt.

Innehåll

 

Avdelningens mål:

 

Att respektera varandras integritet, åsikter och olikheter.

 

Aktivitet:

 

Genom att vara närvarande som pedagog och lyfta varje konflikt som uppstår. Att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och sitt handlande samt hjälpa de i sin förståelse för andras känslor och handlingar. När det uppstår en situation pratar vi ut om den och lyfter den även i grupp vid tillfälle för att skapa en gemensam förståelse. Vi fokuserar främst på respekt för andras känslor och personliga utrymme.

 

”Stopphanden” fortsätter vi att arbeta med. Att visa med handen ”stopp” nu gick du för långt, jag vill inte men ändå inte trycka upp en hand i ansiktet på någon, av respekt för denna.

 

När? Var? Hur? Varför?:

 

Vi arbetar med detta varje dag i alla situationer oavsett vilken plats vi befinner oss på.

 

Vi pedagoger är uppmärksamma och med i alla olika situationer som kan uppstå för att hjälpa barnen att träna respekt för andra och respekt för sig själv och sina egna känslor. ”Stopphanden” är ett viktigt verktyg som är enkelt att använda men som kan användas på olika sätt. Därför är det viktigt att vara med och hjälpa barnen att använda det som verktyg.

 

Vi gör detta för att respekt är en viktig grundpelare i livet. Respekt för varandra och omvärlden är ett av de viktigaste begrepp vi har i läroplanen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016