👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - forska om ett land

Skapad 2018-05-07 12:44 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Under några veckor ska eleverna få forska om minst ett land i Europa.
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi
Under några veckor ska du få forska om minst ett land i Europa och träna dig att peka ut Europas länder på en blindkarta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Genom att få möjlighet att forska om ett eller flera länder i Europa så får du kunskap om vilka länder som finns i Europa. Du kommer att få träna din förmåga att kunna placera ut  Europas länder på en blindkarta samt ska du träna i att ta fram fakta om Europas länder och skriva faktameningar med egna ord.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om Europa genom att studera;

 • din förmåga att forska om minst ett av Europas länder och att du då har fått med dig alla de delar som ska finnas med i din forskning som vi har gått igenom tillsammans innan
 • hur väl du kan placera ut Europas länder på en blindkarta
 • samt att du är aktiv i arbetet

Arbetsformer och undervisning

Eleverna har valt sitt eget land och forskar nu om det. Alla elever utgår från webbsidan ne.se och ett arbetsblad med passande punkter att ta med i sin redovisning.  Arbetet görs för det mesta enskilt och faktabladen skrivs i datorn eller för hand. Som avslutning ska de få muntligt redovisa sitt arbete om Europa för sina klasskamrater.

I slutet av maj kommer vi att ha ett läxförhör där eleverna får visa sina kunskaper när det gäller placeringen av Europas länder. Eleverna är sedan tidigare vana att  träna på ländernas placering på sidorna "seterra" och "webbmagistern".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6