👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

förskolans vecka - teknik

Skapad 2018-05-07 12:58 i Förskolan Klockarstugan LiCa förskolor
Förskolans vecka - teknik
Förskola
Förskolans vecka ska på klockarstugan utmana barnen med teknik: bygga, skapa och konstruera. Vi vill utmana barnen med att samarbeta utifrån deras befintliga intresse. Tekniken har fokus på vardagstekniken som finns i deras närhet och som de dagligen utforskar på olika nivåer.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi har under terminens gång arbetat med fokus på matematik och teknik. Under terminens gång har barnen bekantat sig med konstruktioner på olika sätt - de har använt sig av lärplattan, programmerat robot m.m.. Vi märker att intresset kring konstruktion och teknik även syns i den fria leken då barnen använder sig av de nya kunskaper de fått och skapar en fortsättning i leken. Intresset är stort för att undersöka saker med varandra, samarbete.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - undersöka vardagsteknik på olika nivåer.

MålFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Undersöker, upptäcker, och utforskar ett fenomen.
Undersöker och utforskar olika material.
Utforskar enkel teknik.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

* Skapa något som flyger: Låt barnen skapa fritt av olika material. Målet är att bygga något som kan sväva i luften en stund, om de kastar iväg föremålet. Den som vill kan vika ett pappersflygplan eller bygga ett av en pappersrulle. Vingarna består av egendesignade pappersvingar, fästa med tejp. Prova då och då hur bra farkosterna flyger medan ni bygger. Ett flygplan i trä är svårare att få och flyga någon längre stund, eftersom det väger mer än pappersflygplanen. Prova flera olika modeller och jämför likheter och skillnader i hur era farkoster svävar och flyger i luften.

Större utmaning: skapa ett flygplan av sugrör - prova kasta sugröret som det är, börja sedan hitta på olika lösningar, vingar o.s.v.

* Skapa en multiblåsare: Börja med att blåsa såpbubblor med ett sugrör, låt sedan barnen testa att utöka med flera sugrör runt det första. Tejpa ihop sugrören med maskeringstejp, så det blir lättare att hålla i multiblåsaren. Hur många sugrör är optimalt att blåsa i?

* Skapa en knappsnurra: Klipp av 4 cm mattvarp. Välj en stor knapp (2-3 cm i diameter), trä den igenom två diagonala hål, knyt tråden så det bildas en ögla på vardera sida av knappen. Nyp tag i öglornas ytterkanter, eller trä öglorna på tummarna, och snurra knappen så tråden blir tvinnad 10-20 varv, börja släppa och spänna tråden i lugn takt. Knappen kommer att snurra i ett intensivare tempo, och byta håll när tråden tvinnats upp och tvinnas ihop igen åt andra hållet. Prova med olika knappar, stora, små, med två hål och med fyra hål.

* Skapa något som kan klättra: Det som beskrivs här blir en spindel, man kan såklart skapa något annat. Rita en cirkel på en kartong, Rita sedan en liten halvcirkel på cirkeln. Klipp ut och måla. Klipp till 8 bitar piprensare. Böj dem lite. Klipp två stycken 3 cm långa bitar av sugröret. Fäst sugrörsbitarna på spindelkroppen med tejp eller klister. Sugrören ska sitta ganska långt ut mot kanten och fästas från huvud till baken på spindeln med maskeringstejp eller klister. klipp till två bitar fiskelina, ca 1 meter vardera. Knyt fast en mutter i ändan på varje tråd. Trä trådarna genom sugrörsbitarna så att muttrarna hamnar vid spindelns bak. Häng upp spindeln i t.ex. en gardinstång. Se till att båda trådarna blir lika långa så att spindeln hänger jämnt. Dra i trådarna, en i taget och låt spindeln klättra uppför tråden.

* Bygg en pappersraket: Dela pappret i fyra bitar som mäter ca 11X21 cm. Rulla en av bitarna runt en vanlig penna, inte för hårt. Tejpa ihop papperscylindern så den inte rullar upp sig. Ta loss cylindern från pennan. Vik ner ena änden. Det är viktigt att det är lufttätt.
Tag ett sugrör och böj det i leden. Trä på pappersraketen på sugröret och blås.

 

Förutsättningar - Fm mellan 9-11.00, utomhus i naturen i den mån det går pga väderförhållande, 1-6 år, 1 veckas jobb.

Dokumentation - Dokumentera via unikum med hjälp av observationer, kamera och barnens kommentarer kring teknik.  

Förberedelser, sugrör med knäled, penna, sax, tejp, A4 papper, Kartong, piprensare, brett sugrör, klister eller maskeringstejp, avbitartång, fiskelina, två muttrar, färg, knappar, mattvarp, såpbubbelmix, papper, tejp, klister, träbitar, pappersrullar, spik, tunt sugrör, silkespapper, kartong, vanligt A4 papper.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016