Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2018-05-07 13:02 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområdet kommer vi att behandla framförallt den Industriella- och den Franska revolutionen. Vi kommer bara kort att gå in på den Amerikanska revolutionen

Innehåll

Upplägg

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 19 - 22 med en skriftlig examination i slutet av vecka 22. (Torsdag 31/5 för Sakaris klasser och fredag 1/6 för Stefans). Vi kommer att hålla genomgångar, se filmer och läsa i boken. 

Materia

Boken vi kommer att använda är Gleerups Utikik "Historia 7-9". För den Industriella revolutionen kommer vi använda sidorna 100 - 110, 116 - 117 (ej fråga 7-9)  Vidare kommer vi använda sidan 126 för en kort sammanfattning av den Amerikanska revolutionen. Till den Franska revolutionen kommer vi att använda sidorna 128 - 143.

De filmer vi kommer att se är:

Den industriella revolutionen http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203149 och

Amerikanska revolutionen Frihetskriget http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204224 och

Franska revolutionen http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203586 

Begrepp att känna till

Industriella revolutionen, tegar, parlament, skifte, fårskötsel, träda, avel, kapital, råvaror, ull, järnmalm, koks, stenkol, allmänningar, spinnmaskin, ångmaskin, James Watt, råvaror, smittkoppsvaccin, urbanisering, ympning, Edward Jenner, telegram, morsealfabetet.

Amerikanska revolutionen, Boston Tea Party, George Washington, 4 juli 1776, självständighetsförklaringen.

Franska revolutionen, Bastiljen, 14 juli 1789, Versailles, tionde, privilegier, tredje ståndet, borgare, bönder, Ludvig XVI, generalständerna, nationalförsamlingen, Eden i bollhuset, "Frihet, jämlikhet och broderskap", republik, monarki, Marseljäsen, giljotinen, Robespierre, skräckväldet, Napoleon Bonaparte, envåldshärskare, kejsare, Trafalgar, Wienkongressen, maktbalans.

Ordlista

Gör en ordlista och besvara begreppen ovan, gör den i ditt skrivhäfte.

Matriser

Hi
Revolutionerna

E
C
A
Eleven har:
baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven kan:
föra enkla diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan till viss del se orsaker och följder av detta.
föra utvecklade diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan relativt väl se orsaker och följder av detta.
föra välutvecklade diskussioner om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och kan på ett välutvecklat sätt se orsaker och följder av detta.
Eleven kan:
använda historiska begrepp på en enkel nivå när den studerar och diskuterar historia.
använda historiska begrepp på en utvecklad nivå när den studerar och diskuterar historia.
använda historiska begrepp på en välutvecklad nivå när den studerar och diskuterar historia
*Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.
*Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.
*Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: